0

Testontwerptechniek: Error Guessing (EG)

Wat is Error Guessing (EG)

Error guessing (EG) is een test techniek die gebaseerd is op gokken (guessing). Echter is het niet echt gokken, deze techniek gaat uit van de ervaring van de tester. Een tester met ervaring in het testen van vergelijkbare producten kan goede inschattingen maken over mogelijke fouten die nog in het systeem kunnen zitten.
Het is in de praktijk onmogelijk om een bug vrij product op te leveren. Ook al is een product door en door getest, een 100% bug vrij systeem is praktisch onmogelijk. Iemand die vergelijkbare producten eerder heeft getest kan zijn ervaring mee nemen in het testen van het nieuw te testen product. Hij kan potentiële problemen in de het product aanwijzen en deze kunnen mee genomen worden in de uit te voeren testen. Dit zijn testen die voortkomen uit de testontwerptechniek error guessing.
Error guessing wordt vaak onderschat als testontwerptechniek, dit is te begrijpen indien error guessing als enige techniek gebruikt wordt om software te testen. Echter Error Guessing is indien goed toegepast een zeer krachtig testontwerptechniek. Een goede toepassing van de techniek is eigenlijk altijd als hij in combinatie met een meer formele testontwerptechniek wordt gebruikt.

Hoe werkt Error Guessing

Error guessing wordt bij voorkeur later in het testproces toegepast nadat alle ‘normale’ bugs gevonden zijn. Dit geeft error guessing de mogelijkheid zich te richten op de uitzonderingen (dit is de plek waar deze techniek het beste tot zijn recht komt).Net als alle andere testontwerptechnieken kunnen bij error guessing de volgende stappen doorlopen worden: Identificeren testsituaties, Opstellen logische testgevallen, Opstellen fysieke testgevallen, Vaststellen uitgangssituaties. Daarbij moet gezegd worden dat eigenlijk alleen Identificeren testsituaties echt vereist is afhankelijk van de complexiteit van de testsituaties kan besloten worden om ook de vervolg stappen te doorlopen.

Waar moet je op letten bij het identificeren van de testsituaties? Je testsituaties richten zich vaak op punten waar andere mensen niet aan gedacht kunnen hebben. Je kunt hierbij denken aan de volgende punten: Uitzonderingssituaties, Foutafhandeling, Niet toegestane invoer etc.

 

Enkele voorbeelden van testen die hieruit voort kunnen komen zijn:

  • Een formulier opslaan zonder de velden van dit formulier te vullen
  • Verkeerde waarden in een veld invullen bijv. letters in een veld wat cijfers verwacht en andersom
  • Een file uploaden die boven de maximale file size ligt
  • Velden vullen met meer of minder dan het toegestane aantal karakters

Verschillen Error Guessing en Exploratory Testing 

Error guessing wordt regelmatig verward met exploratory testing echter zijn er wel degelijk enkele grote verschillen. In de tabel hieronder zie je enkele verschillen tegen elkaar uitgezet.
Error guessing Exploratory testing
Er wordt geen gebruik van een basistechniek gemaakt Maakt wel gebruik van basistechniek
Niet alleen geschikt voor testers (ook uit te voeren door gebruikers, beheerders, etc.) Enkel geschikt voor ervaren testers
Testgevallen worden vaak in een specificatie fase ontworpen Testgevallen worden tijdens testuitvoering ontworpen
Richt zich op de uitzonderingen Richt zich op het totaal te testen product
Niet systematisch, er kan geen uitspraak over dekking gedaan worden Wel enigszins systematisch
Error Guessing is een erg belangrijke techniek in het testen echter het is niet voldoende om dit als enige techniek te gebruiken. Door het informele karakter van de testtechniek kan geen enkel uitspraak gedaan worden over testdekking.

Sign up for our email newsletters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *