0

Een expert review laten uitvoeren, of toch niet?

Introductie

Wanneer je een product op de markt zet is het belangrijk dat je deze eerst laat reviewen/testen dit kan in vele verschillende vormen bijv. vraag een aantal bekenden om feedback, doe een gebruikers onderzoek of laat een expert review uitvoeren. Over deze laatste optie gaan we het hebben in deze blog. We hopen met name antwoord te geven op de volgende vraag: “Wanneer kies je voor het uitvoeren van een expert review? (en wanneer ook niet?)”. Voordat we hier mee beginnen is het eerst belangrijk dat we aangeven wat een expert review precies is.

Wat is een expert review

Een expert review is een manier om input te krijgen van een ‘expert’ over het functioneren van uw product. In de ICT wordt een expert review vaak ingezet om de usability van software (website, applicatie) te beoordelen. Usability is tijdens een dergelijke review een belangrijk aspect maar ook wordt er in een expert review in sommige gevallen op andere zaken gelet denk aan: toegangelijkheid of Search Engine Opitimalisation (SEO)
Expert review wordt best vaak gezien als alternatief voor usability testen. Dit is deels ook terecht echter er zitten wel degelijk verschillende tussen deze 2 methoden waardoor de output in veel gevallen toch echt van elkaar zal verschillen.

Wat zijn dan de verschillen:

Expert review Usability testen
Er komen geen respondenten aan te pas Er wordt gebruik gemaakt van respondenten
Testen worden door de ‘expert’ zelf uitgevoerd Een respondent gebruikt de software, en voert de test dus ook uit
Er wordt vaak ook gekeken andere zaken als usability denk aan: metadata, toegankelijkheid,SEO Er wordt gefocust enkel en alleen op usability
Kwaliteit hangt voor een groot deel af van de expert Kwaliteit hangt in mindere mate af van de ontzoeker
Relatief goedkoop Kan erg duur worden
Er zijn echter ook overeenkomsten namelijk, bij beide methoden is het doel het vinden, en prioriteren van usability problemen. Tevens wordt in beide gevallen ook uitgezocht of het ontwerp bijdraagt aan het behalen van het doel van de software.

Voordelen expert review

Wat zijn de grote voordelen van het gebruik van expert review als methode
  • Je hebt alleen 1 (of 2) experts nodig, en dus geen respondenten
  • bijna altijd goedkoper dan het uit laten voeren van geen usability test
  • In veel gevallen is het de snelste manier om resultaten te zien
  • geen tijd nodig om respondenten te vinden en hier sessies mee te plannen (dit scheelt kosten, tijd en moeite).


Nadelen expert review

Naast voordelen zijn er natuurlijk ook verschillende nadelen te noemen, namelijk:
  • De kwaliteit en betrouwbaarheid van bevindingen hangt sterk af van de kennis  en ervaring van de expert reviewer.
  • Er wordt niet getest met echter gebruikers hierdoor zullen problemen die zich enkel voordoen bij de doelgroep mogelijk niet gevonden worden.
 

Reden om expert review toe te passen en niet usability testen.

In veel gevallen kan er zowel gekozen worden voor een expert review als voor een usability test, maar er zijn wel degelijk situaties waarin het slimmer is om een expert review te verkiezen boven usability testen.

1. Wanneer je zo weinig mogelijk tijd kwijt wilt aan voor de hand liggen de problemen

Het is zonde om veel tijd, energie en geld te steken in een usability test om vervolgens enkel problemen te vinden die voor de hand liggen. Om deze reden kan het slim zijn om eerst een expert review uit te laten voeren om de voor de hand liggen problemen op te sporen en te verhelpen en vervolgens een usability test uit te voeren waarin je de meer complexere problemen tegen kan gaan komen.

2. Soms is het lastig om gebruikers te vinden (respondenten)

Voor sommige applicaties kan het lastig zijn om representatieve respondenten te vinden. Als je bijvoorbeeld een applicatie hebt die slechts door een beperkt aantal mensen wordt gebruikt kan het lastig zijn om respondenten te vinden die de doelgroep goed representeren.

3. Een expert review vindt problemen die usability testen mist  

Een expert kijkt in veel gevallen toch net op een andere manier naar een applicatie dan een respondent dit zorgt er ook voor dat er vaak andere problemen worden gevonden. Deze problemen kunnen zeker even belangrijk zijn als de problemen die komen uit een usability test (ook als het probleem in deze test niet naar voren komt).

4. Wanneer het budget of de tijd het niet toelaten om een usability test uit te voeren.

Usability testen kosten eigenlijk altijd meer tijd en ook geld. hierbij kan gedacht worden aan: kosten voor bedankje aan respondent , vinden van geschikte respondenten, vinden van een geschikte plek om het onderzoek uit te voeren, het verwerken van de uitgevoerde testen.Een expert review kost vaak slechts een paar uur om uit te voeren. Het is goed mogelijk dat het budget van een project het niet toe laat om een uitgebreide usability test op te zetten en uit te voeren, in dit geval is een expert review een prima oplossing.

5. Het is onmogelijk om met een usability test alles af te dekken

Een respondent kan slechts een beperkt aantal opdrachten uitvoeren. Om deze reden test je vaak met een usability test slechts een deel van de interface. Een expert review geeft de mogelijkheid om met minder kosten een groter deel van de interface te bekijken.Tevens kan een expert review kijken naar een aantal andere zaken, denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Metadata
  • Is het ontwerp ook geschikt voor kleuren blinden (de verschillende vormen van kleurenblindheid)
  • Is het ontwerp goed geschikt voor Mobiel gebruikt (tablets, smart phones)
Dit zijn optionele zaken niet elke expert review richt zich ook op dit soort zaken.

 

Sign up for our email newsletters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *